Jaunumi

VRI kopā ar Eiropas filozofiem diskutē par cilvēka un vides savstarpējām attiecībām

14.10.2015
 

 

Šā gada 10.oktobrī Vides risinājumu institūts (VRI) tikās ar 9 Eiropas filozofiem, lai no filozofiska skatījuma diskutētu par cilvēka un vides attiecībām. Pasākums tika veltīts nīderlandiešu izcelsmes angļu filozofam un politiskajam ekonomistam Bernardam Mandevilam (1670-1733). No 8. līdz 11. oktobrim tika rīkots pasākums “Mandevillean Readings in Latvia”, kura ietvaros VRI organizēja Mandevila lasījumus Cēsīs.

VRI dibinātājs Gundars Skudriņš, izpilddirektore Inese Suija-Markova, ārējo attiecību speciālists Uģis Rotbergs un projektu vadītājs Roberts Rotbergs kopā ar Eiropas zinātniekiem pie VRI īpašumā esošā Cēsu Vecā alus brūža. Foto: VRI

Diskusiju laikā, analizējot B.Mandevila darbus un skarot tādas tēmas kā spēļu teorija, laimes veidošanās, cilvēka vajadzība būt novērtētam u.c., dalībnieki norādīja uz filozofa aprakstīto tēmu nozīmi un aktualitāti kā 18.gadsimtā, tā mūsdienās. Lasījumos Cēsīs galvenais uzsvars tika likts uz  dabu kā izteiksmes līdzekli Mandevila daiļradē, kā arī cilvēka un vides attiecībām. Pasākuma ietvaros arī VRI dalījās savos filozofiskajos uzskatos, kā rezultātā atrada vairākas līdzības Mandevila uzstādījumos un attieksmē pret dabu. Filozofa izvirzītā teorija vēsta, ka katram indivīdam jādod iespēja rīkoties savu interešu vārdā, jo pienācīgi organizētās kopienās tas novedīs pie kolektīva labuma. VRI izaicināja savus pastāvošos uzskatus, lai noskaidrotu, kā šī teorija izpaužas dabā. 

No kreisās puses - VRI ārējo attiecību speciālists Uģis Rotbergs, filozofi un pasākumu organizētāji Latvijā Atis Zakatistovs un Andrea Branchi. Foto: VRI

U.Rotbergs dalās VRI izpratnē un filozofiskajos uzskatos par cilvēka attiecībām ar dabu. Foto: VRI

VRI dibinātājs Gundars Skudriņš iepazīstināja filozofus ar VRI īpašumā esošo Cēsu Veco alus brūzi, kurā paredzēts veidot platformu jaunajiem zinātniekiem, māksliniekiem un citu nozaru speciālistiem, kur kopīgiem spēkiem risināt vides un dabas problēmas un modelēt nākotnes attīstības virzienus. Foto: VRI

Pēc diskusijām dalībnieki tika iepazīstināti ar Cēsu pilsētu un tās nozīmīgāko kultūras mantojumu - 13.gadsimtā celto Cēsu Viduslaiku pili. Foto: VRI

Bernards Mandevils bija nīderlandiešu izcelsmes angļu filozofs, ekonomists un satīriķis. Viņš galvenokārt pieminēts saistībā ar viņa ieguldījumu 18.gadsimta morāles normu diskusijās un ekonomikas teoriju veidošanā. Atzīmējot viņa slavenākā darba “Fabula par bitēm” 300. gadadienu, šogad organizētas jau vairākas starptautiskas konferences un pasākumi visa pasaulē. Pasākumus Latvijā organizēja Vides risinājumu institūts, RTU Rīgas Biznesa skola un Amerikāņu universitāte Romā.

Atpakaļ