Jaunumi

Veiksmīgi noslēdzies pirmais Sentinel-2 satelīta datu simulācijas posms

28.12.2015
 

 

2015.gada vasarā Vides risinājumu institūts (VRI) veica pirmo attālās izpētes datu ievākšanas kampaņu, kas ir pirmais solis Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) satelīta Sentinel-2 datu simulēšanā. Datu ievākšana tika veikta projekta SENTISIMULAT ietvaros, kurā par pilotteritorijām tika izvēlēti Cēsu, Burtnieku un Siguldas novadi.

Attālās izpētes dati tika ievākti, izmantojot Novērošanas un Vides monitoringa sensoru sistēmu ARSENAL. Sentinel-2 dati tika simulēti, pielietojot divus hiperspektrālos sensorus, kas iemontēti ARSENAL: CASI-1500, kura telpiskā izšķirtspēja ir 0.5m/px un SASI-600, kura telpiskā izšķirtspēja ir 1.0m/px. Savukārt, lai nodrošinātu augstas izšķirtspējas zemes virsmas kartes un pamatu ģeometriskās korekcijas veikšanai, tika izmantota augstas izšķirtspējas RGB kamera un LiDAR lāzerskeneris, kas arī ir daļa no sensoru sistēmas.

Burntieku novada pilotteritorija neīsto krāsu attēlā, kas izveidots, izmantojot infrasarkano kanālu. Attēls: VRI

Datu ievākšanas lidojumi

Lidojumi tiek rūpīgi plānoti, vadoties pēc saules ritējuma dienas laikā – lidojuma laikā saulei jāatrodas tieši pretī vai aiz muguras izpētes lidmašīnai. Tādā veidā iespējams izvairīties no sarežģījumiem datu pirmapstrādes posmos. Kopumā datu ievākšanas lidojumi ilga 4 stundas. Pēc lidojumiem dati tiek uzglabāti ARSENAL cietajos diskos, kas pēc tam manuāli tiek nogādāti līdz kopējam serverim, lai tālāk uzsāktu datu pirmapstrādi. Datu kvalitātes uzlabošanas nolūkos Siguldas novada pilotteritorijā tika veikta papildu attālās izpētes datu ievākšana.

Datu ievākšanas lidojumu līnijas projekta pilotteritorijās - Burtnieku, Cēsu un Siguldas novads. Attēls: VRI

Datu ievākšanas kampaņas rezultāts

Ievāktus un pirmapstrādātus datus tālāk izmanto, lai izveidotu attēlu mozaīkas, kuru analīze zinātniekiem ļaus nonākt pie secinājumiem par zemes pārklājuma un zemes lietošanu projekta pilotteritorijās. Attēlu mozaīkas tiek veidotas, kombinējot lidojuma līnijas. Lai iegūtu attēlus, kas satur informāciju par zemes lietošanas un zemes pārklājuma parametriem, attēli tika veidoti, izmantojot lidojuma līnijas, kurās ietverti trīs dažādi datu veidi – hiperspektrālie dati, lāzerdati un augstas izšķirtspējas RGB dati. 

Cēsu novada pilotteritorija redzamās gaismas attēlu mozaīkā, kas izveidots, izmantojot augstas izšķirtspējas RGB datus. Attēls: VRI

Cēsu novada pilotteritorija neīsto krāsu attēlā, kas izveidots, izmantojot infrasarkano kanālu. Attēls: VRI

Cēsu pilotteritorijas digitālais virsmas modelis, kas veidots, balstoties uz LiDAR lāzerdatiem. Attēls: VRI

Sentinel-2 satelīta datu simulēšanas mērķis ir izveidot daļēji automātisku zemes pārklājuma/ zemes lietošanas parametru klasifikācijas algoritmu, kas piemērots Latvijas teritorijai. Tas papildinātu CORINE Land Cover satelītnovērojumu datus un uzlabotu arī to precizitāti.

Projekta SENTISIMULAT mājas lapa

 

Atpakaļ