Jaunumi

Noslēdzies pavasara augu ziņošanas konkurss

25.07.2019
 

 

Jūlijā noslēdzies pavasara augu ziņošanas konkurss, kurā Vides risinājumu institūts (VRI) un Latvijas Dabas fonds (LDF) aicināja Latvijas iedzīvotājus ziņot par deviņu pavasara augu sugu atradnēm Vidzemē un Latgalē. Noskaidroti čaklākie un precīzākie dalībnieki, kā arī vērtīgāko atradņu ziņotāji,  kuri balvā saņems lidojumu ar privātu lidmašīnu pāri Gaujas ielejai.

1.attēls. VRI pētnieki aicināja ziņot par 9 pavasara augu sugu– parastās zalktenes, parastās kreimenes, efeju sētložņas, lielās strutenes, gaiļbiksītes, pļavas silpurenes, parastās māllēpes, raspodiņa un smaržīgās madaras, atradnēm. Attēli: VRI.

Lai noskaidrotu pavasara augu atradnes Vidzemē un Latgalē, no kurām būtu vērtīgi ievākt Latvijas augu ģenētisko materiālu, no šī gada februāra līdz pat jūnija beigām VRI pētnieki aicināja Latvijas iedzīvotājus piedalīties pavasara augu ziņošanas konkursā.  Konkursa rezultātā pētnieki veiksmīgi ievākuši nepieciešamos paraugus, kurus turpmāk testēs izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā.

2.attēls. Pavasara augu novērojumu skaits dabā, 2019. gada 2.februāris – 30. jūnijs, vietne Dabasdati.lv. Grafika autors: VRI.

Par konkursā ietvertajiem deviņiem pavasara augiem platformā dabasdati.lv saņemti 634 novērojumi. Visvairāk dabā atrasta parastā māllēpe un lielā strutene. Savukārt vismazāk - smaržīgā madara un pļavas silpurene (2.attēls). Gan Vidzemē, gan Latgalē visvairāk novērota parastā māllēpe un lielā strutene. Trešais lielākais novērojumu skaits Vidzemē bijis gaiļbiksītei, savukārt Latgalē – parastajai zalktenei (3.attēls).

3.attēls. Pavasara augu novērojumu skaits Vidzemē un Latgalē, 2019. gada 2.februāris – 30. jūnijs, vietne Dabasdati.lv. Grafika autors: VRI.

Konkursa čaklākā atradņu ziņotāja bijusi Renāte Kaupuža. Viņa par 8 sugu atrašanās vietām ziņojusi 147 reizes, tā uzvarot kategorijā par lielāko atradņu skaitu. Visas deviņas konkursā pieteiktās sugas dabā atradušas Tatjana Ignatoviča un Inguna Riževa, tāpēc abas dalībnieces uzvarējušas kategorijā par sugu atradņu daudzveidību. Tatjana Ignatoviča uzvarējusi arī kategorijā par reti sastopamajām sugām, jo ziņojusi par lielāko populāciju visretāk sastopamajai sugai – miešķim. Renāte Kaupuža, Tatjana Ignatoviča un Inguna Riževa saņems konkursa galveno balvu – lidojumu privātā lidmašīnā pāri Gaujas ielejai. Savukārt par pētniekiem vērtīgu atradņu ziņošanu pārsteiguma balvas saņems Daiga Moroza, Juris Zariņš un Māris Lukstiņš.

Pavasara augu ziņošanas konkurss norisinājās Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstītā projekta “Inovatīvi risinājumu pavasara savvaļas ārstniecības un aromātisko augu audzēšanas tehnoloģijās un izmantošanā” Nr.1.1.1.1/18/A/043 ietvaros. To īsteno Vides risinājumu institūts sadarbībā ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu. Projekta mērķis ir izveidot inovatīvas tehnoloģijas deviņu savvaļas pavasara ārstniecības un aromātisko augu kultivēšanai bioloģiskos audzēšanas apstākļos to potenciālai izmantošanai medicīnā, kosmētikā, pārtikā.

Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit.

Atpakaļ