Jaunumi

Meža biotopu atjaunošanas seminārs Gaujas nacionālā parka (GNP) mežos

26.02.2015
 

 

Šodien, 26.februārī norisinājās seminārs dabā projekta „Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālā parkā (FOR-REST)” LIFE10 NAT/LV/000159 ietvaros. Lai informētu par VRI paveikto Projektā un plānotajām aktivitātēm 2015.gadā, seminārā piedalījās VRI Vides projektu grupas vadītājs Gatis Eriņš un pētniece Rūta Abaja.

VRI Vides projektu grupas vadītājs semināra dalībniekus iepazīstina ar Gulbjusalas purva digitālo reljefa modeli un plānotajām hidroloģiskā režīma atjaunošanas aktivitātēm.

Apskates objekti semināra dalībniekiem tika sagatavoti trīs Projekta aktivitāšu objektos GNP. Gulbjusalas purvā VRI pārstāvji stāstīja par purvaino mežu biotopu hidroloģiskā režīma atjaunošanas programmas sagatavošanas gaitu un biotopu atjaunošanas pasākumu plānošanu, kā arī uzsākto un šogad turpināmo veģetācijas un hidroloģisko monitoringu. Lenčupes dabas liegumā dalībnieki tika iepazīstināti ar pasākumiem, kuru uzdevums ir veicināt Vecu un dabisku boreālo mežu (9010*) biotopa attīstību šajā teritorijā  un šo apsaimniekošanas pasākumu būtiskajiem priekšnosacījumiem. Savukārt, gleznainajā Ungurmuižas parkā dalībnieki uzzināja, kā labāk apsaimniekot Lapkoku praulgrauzim (Osmoderma eremita) piemēroto dzīvotni.

Gulbjusalas purva un tā apkārtnes reljefa karte – digitālais reljefa modelis. Modelis sagatavots, izmantojot aviācijā bāzētas attālās izpētes datu ievākšanas tehnoloģijas – LiDAR skenēšanas sistēmu.

2015.gadā monitoringa aktivitāšu ietvaros plānots turpināt veģetācijas un hidroloģijas datu ievākšanu ar klasiskām metodēm uz zemes, papildus plānots ievākt un analizēt attālās izpētes datus vainaga struktūras izmaiņu novērtējumam projekta apsaimniekošanas aktivitāšu teritorijās.

Semināra dalībnieki novērtē dambju kaskādi, kas ierīkota uz viena no vecajiem grāvjiem Gulbjusalas purvā.

Seminārā piedalījās dabas aizsardzības speciālisti. Neskaitot VRI pārstāvjus, pieredzē dalījās arī projekta apsaimniekošanas darbu koordinators Jānis Andrušaitis, Latvijas Dabas fonda pārstāvis – mežu eksperts Viesturs Lārmanis un hidroloģiskā režīma atjaunošanas tehniskā projekta izstrādātāja pārstāvis Guntis Zaķis.

Gleznainais Ungurmuižas parks ar tajā augošajiem vecajiem ozoliem, kas ir piemēroti biotopi Lapkoku praulgrauzim (Osmoderma eremita).

Semināra dalībnieki - dabas aizsardzības speciālisti un politikas veidotāji.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programmas finansiālu atbalstu.

Vairāk par projektu.

Atpakaļ