Jaunumi

Copernicus satelītu datos redzamas Ādažu poligona ugunsgrēka atstātās sekas

12.07.2018
 

 

Eiropas Kosmosa aģentūras satelītu attēlos redzamas vairāk nekā 800 ha platībā degušā Ādažu poligona ugunsgrēka attīstības stadijas un atstātās sekas. Izpētot satelītu datus, Vides risinājumu institūta pētnieki noteikuši ugunsgrēka izcelšanās brīdi un krasās mitruma līmeņa izmaiņas teritorijā

Kā iepriekš vēstīts medijos, 9. jūnijā starptautisko militāro mācību Swift Response 2018 laikā Ādažu poligonā izcēlies ugunsgrēks. Mācību laikā aizdedzies viens no transportlīdzekļiem, kas tika desantēts. Dzēšanas darbos bija iesaistīti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), Valsts meža dienests, operatīvie transportlīdzekļi, gaisa spēku helikopters, Nacionālo bruņoto spēku, kā arī sabiedroto karavīri. Šķita, ka pirmdien, 11.jūnijā,  uz laiku izdevies neitralizēt ugunsgrēku, taču, vējam pieaugot, ugunsgrēks atkal sācis izplatīties, un tā neitralizācija prasījusi vairākas dienas.Valsts meža dienesta meža un vides aizsardzības daļas vadītāja vietnieks Zigmunds Jaunķiķis skaidroja, ka teritorijā dega meža jaunaudzes, pieaudzis mežs, izcirtumi, virsāji, sūnas, un sausā zāle.

9.jūnija satelīta attēlā redzama Ādažu poligona ugunsgrēka sākuma stadija – dūmu mākoņi, kas izceļas no teritorijas. Attēls: Eiropas Kosmosa aģentūra. Attēla apstrāde: Vides risinājumu institūts.

Eiropas  Zemes novērošanas programma Copernicus piedāvā brīvi pieejamus Sentinel-1 un Sentinel-2 satelītu attēlus.  Tajos iespējams analizēt meža resursu apjomu, to pieauguma dinamiku un mežaudžu vitalitāti, identificēt mitrāju teritorijas, kā arī identificēt degradētās ekosistēmas un novērtēt dažādus ar bioloģisko daudzveidību saistītos aspektus. Šajā gadījumā ar satelītdatu palīdzību iespējams novērot Ādažu poligona statusu pirms un pēc ugunsgrēka, kā arī novērot mitruma līmeņa izmaiņas, kādas izveidojušās pēc ugunsgrēka.

14.jūnija Sentinel-2 satelīta attēlā redzams vairāk nekā 800 ha platībā izdegušais Ādažu poligons. Attēls: Eiropas Kosmosa aģentūra. Attēla apstrāde: Vides risinājumu institūts

Mitruma līmeņa karte pirms ugunsgrēka 7.jūnijā. Zilā krāsa apzīmē augstāku mitruma līmeni, dzeltenā un sarkanā krāsa apzīmē sausākas teritorijas. Attēls: Vides risinājumu institūts.

20.jūnija mitruma līmeņa karte – labajā pusē redzamais sarkanais krāsu laukums parāda izdegušo purvu Ādažu poligona teritorijā, kas pēc ugunsgrēka sasniedzis augstāko sausuma līmeni. Attēls: Vides risinājumu institūts

Ādažu poligons, kas atrodas Ādažu un Sējas novadu administratīvajās teritorijās, ir vienīgā plašā militāro mācību teritorija Latvijā, kur mācības norisinās jau 90 gadus. Poligona teritorija aizņem vairāk nekā 13 tūkstošus hektāru, un tas ir lielākais poligons Baltijas valstīs. Ādažu poligons ir unikāla teritorija, kas kalpo par pierādījumu, ka militārās mācības iespējas apvienot ar dabas aizsardzību. Regulāras aktivitātes, ko nodrošina militārās mācības, rada un uztur īpašus biotopus, kas ir mājvieta retām un aizsargājamām bezmugurkaulnieku un putnu sugu sugām. Ādažu militārais poligons ir teritorija ar Eiropā aizsargājamām dabas vērtībām, kas iekļauta Eiropas Savienības vienotajā Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīklā. Gandrīz 80% no Ādažu militārā poligona atrodas īpaši aizsargājamā ainavu apvidus Ādaži teritorijā. Teritorijā sastopamas daudzveidīgas dabas vērtības, arī īpaši aizsargājami biotopi. Daļa no biotopiem ir veidojušies dažādu traucējumu, tostarp arī ugunsgrēku rezultātā.

Vides risinājumu institūts ir starptautiska pētniecības, attīstības un inovāciju organizācija. Tajā apvienojušies dažādu nozaru eksperti un speciālisti, kas, pielietojot jaunākās tehnoloģijas un zināšanas, izstrādā risinājumus ar dabas resursu apsaimniekošanu saistītiem izaicinājumiem. 

Atpakaļ