Par kampaņu

Zālāju izpētes kampaņa “Dzīvā augsne”

Aicinām jauniešus no 10 gadu vecuma piedalīties izpētes kampaņā “Dzīvā augsne”. Tā ir iespēja iesaistīties īstā pētniecības procesā un sevī atklāt vēlmi kļūt par zinātnieku. Kampaņas noslēgumā izlozēsim 3 veiksminiekus, kuri tiks pie īpašām balvām – drona, mikroskopa vai teleskopa.

Kampaņu organizē Vides risinājumu institūta un Latvijas Universitātes pētnieki sadarbībā ar Vides izglītības fonda Ekoskolu programmu un biedrību “Latvijas Mazpulki”.

Kampaņas norise: no 2021. gada maija līdz septembrim.

Kampaņas mērķi

- Iegūt datus par augsnes bioloģiskās aktivitātes atšķirībām Latvijas zālājos, kas pētniekiem sniegs zināšanas, kā sekmīgāk nodrošināt zālāju saglabāšanu un skaidrot arī citiem to nozīmīgumu.

- Izglītot par augsnes un tajā dzīvojošo organismu nozīmi augsnes auglības un veselīguma uzturēšanā.

- Raisīt izpratni, ka augsne ir nozīmīgs un dzīvības pilns “neredzamais” resurss.

Vizuāli attēlota izpētes kampaņas “Dzīvā augsne” norise. Attēls: Vides risinājumu institūts.

Galvenais uzdevums

Vasaras sākumā

Katram dalībniekam mēs nosūtīsim 8 tējas maisiņus. Tie būs jānosver un jāierok augsnē – pļavā, mauriņā vai ganībās. Ierokot maisiņus, dalībniekiem būs jānovērtē augsnes struktūra un, izmantojot viedtālruni, jānosaka ierakto maisiņu atrašanās vietas koordinātas.

Vasaras laikā

Jūlijā un augustā piedāvāsim iespēju piedalīties tiešsaistes pasākumos, kuros zinātnieki stāstīs par kampaņu “Dzīvā augsne” un rosinās izzināt augsnē mītošo radību daudzveidību.

Vasaras noslēgumā

Kampaņas dalībniekiem būs jāizrok tējas maisiņi un jānovērtē, cik ļoti ir sadalījies tējas sastāvs maisiņos. Kampaņas gaitā iegūtos rezultātus (tējas maisiņu svaru, atrašanās vietas koordinātes u.c.) dalībnieki nodos zinātniekiem, kuri turpinās augšņu izpēti.

Kampaņā veicamās aktivitātes ir izstrādātas tā, lai dalībnieki tās varētu veikt patstāvīgi. Darbu veikšanai mēs nodrošināsim pētnieka rokasgrāmatu, video pamācības un nepieciešamos izpētes materiālus, piemēram, elektroniskos svariņus un tējas maisiņus. Katram dalībniekam pašam būs nepieciešams viedtālrunis un dažādi mājās atrodami darba rīki, piemēram, maza lāpstiņa vai liela karote rakšanai.

Jautājumu gadījumā sazināties ar kampaņas “Dzīvā augsne” koordinatori:

Signe Laizāne

+371 25468682

signe.laizane@videsinstituts.lv

 

Kampaņu “Dzīvā augsne” norisinās projekta “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” LIFE16 NAT/LV/000262 (GrassLIFE) ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta ES LIFE+ programma, Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija, kā arī līdzfinansē projekta partneri.

Vairāk par projektu Grass LIFE lasi šeit.