Atkritumu audits

Izstrādāts Atkritumu audita rīks Latvijas un Igaunijas izglītības iestādēm, ģimenēm un darbavietām

Vides risinājumu institūta projekta WasteArt ietvaros izstrādāts atkritumu audita rīks - palīgs ceļā uz izpratni un atkritumu daudzuma samazināšanu. Tas veidots skolām un bērnudārziem, bet pielāgots arī lietošanai ģimenēs un darbavietās. Rīku izstrādājis Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar nozares ekspertu, Vides izglītības fonda Ekoskolu programmas vadītāju Danielu Trukšānu un Tipu dabas skolu Igaunijā.

Mūsdienu cilvēka dzīvesveids un paradumi ir iemesls, kāpēc atkritumu kalns poligonā tikai aug un aug. Pēdējos gados sabiedrības uzmanība īpaši pievērsta atkritumu šķirošanai, tomēr svarīgi iegaumēt atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju – pirmkārt, atteikties no liekā un neradīt atkritumus. Tikai pēc tam domāt, kā samazināt to, no kā nevaram atteikties, iegādāties vairākkārt izmantojamas lietas, nodot šķirojamo pārstrādei un pārējo - apglabāšanai poligonā.

Eiropas Savienības direktīvā noteikts, ka līdz 2035. gadam visām dalībvalstīm būtiski jāsamazina poligonos apglabāto sadzīves atkritumu daudzums, un šī prasība ietekmēs ikvienu, kas rada atkritumus.

KĀPĒC SKOLĀM UN BĒRNUDĀRZIEM?

Bērni ir mūsu nākotne, un viņi ir arī tie, kas var veicināt pārmaiņas savās ģimenēs. Skola ir vieta, kur bērni ne tikai iegūst zināšanas un attīsta prasmes, bet arī apgūst ieradumus, veido savu attieksmi un atbildību pret sevi un savām darbībām.

Balstoties uz ārvalstu labajiem piemēriem, ir radīts metodisks materiāls, kurā detalizēti skaidrots, kā izglītības iestādē bērniem skolotāju vadībā veikt atkritumu izvērtēšanas un samazināšanas projektu, un sniegti praktiski ieteikumi un piemēri, kā to sasaistīt ar mācību programmu dažādos priekšmetos.

14 izglītības iestādes Vidzemē jau rīku ir izmēģinājušas – Alūksnes PII “Sprīdītis”, Cēsu 3. PII, Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola, Gulbenes novada valsts ģimnāzija, Madonas pilsētas vidusskola, Rāmuļu pamatskola, Stalbes pamatskola, Straupes pamatskola, Valkas PII “Pasaciņa”, Valmieras 5. PII "Vālodzīte", Valmieras pilsētas 5. PII "Vālodzīte" struktūrvienība "Krācītes", Valmieras Zaļā skola, Vestienas pamatskola un Ziemeru pamatskola.

3202 bērni un jaunieši vienā nedēļā kopā sašķiroja, pārsvēra un izvērtēja 961,8 kg skolās radītu sadzīves atkritumu un nonāca pie secinājuma, ka TOP 3 atkritumu kategorijas šajās izglītības iestādēs ir nešķirojamā plastmasa, bioloģiskie atkritumi un papīrs.

Ikvienai skolai ir iespējams bez maksas lejupielādēt audita materiālus un izvērtēt arī savā skolā radītos atkritumus.

ARĪ ĢIMENĒM

Šis detalizētais metodiskais materiāls sākotnēji izstrādāts skolām un bērnudārziem, bet, lai veicinātu paradumu pārņemšanu plašākā sabiedrībā, rīks pielāgots arī ģimenēm.

Mājās pavadām lielu daļu sava laika, tāpēc, izvērtējot atkritumu tvertnes, varam gūt priekšstatu par saviem ikdienas paradumiem. Ģimenēm piedāvājam vienkāršotu rīku, kas sadalīts 2 posmos – atkritumu daudzuma novērtēšana un noteiktu kategoriju tuvāka izpēte.

Audita materiālu komplekts pieejams lejupielādei latviešu un Igauņu valodā.

Izvēlieties sev piemēroto variantu:

  • SKOLĀM - ŠEIT;
  • Vienkāršotais komplekts ĢIMENĒM - ŠEIT;
  • Pilnais komplekts DARBAVIETĀM un MĀJSAIMNIECĪBĀM - ŠEIT;

Audita materiāls lejuplādei igauņu valodā - ŠEIT.

Audita materiāls lejuplādei angļu valodā - ŠEIT.

Audita metodika izstrādāta projektā “WasteArt” (“Otrreizēja atkritumu izmantošana, pielietojot mākslu un amatniecību”), kura mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību pieaugošā atkritumu daudzuma problēmai un izglītot par atkritumu daudzuma samazināšanu, atkritumu atkārtotu izmantošanu un pārstrādi. Projektu finansiāli atbalsta Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programma un līdzfinansē projekta partneri.

Šis raksts atspoguļo tikai tā autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Vairāk par projektu WasteArt šeit.

Par projektu iespējams uzzināt FacebookInstagram un YouTube.