Janunumi

Copernicus Ārkārtas situāciju pārvaldības pakalpojums (CEMS) palīdz novērtēt plūdus Latvijā

16.02.2018

Nelabvēlīgu laika apstākļu (gruntsūdeņu spiediena paaugstināšanās, ledus sastrēgumi, gaisa temperatūru izmaiņas) ietekmē tādās Latvijas upēs kā Lielupe un Daugava novērojamas straujas ūdens līmeņa svārstības, kas nereti rezultējas negaidītos plūdos. Šī gada sākumā plūdi skāruš…

Lasīt vairāk

Atbalsta iespējas Copernicus datos balstītu biznesu attīstībai

15.02.2018

Copernicus Incubation Programme piedāvā iespēju attīstīt Copernicus datos balstītas biznesa idejas. Lai palīdzētu iesācējuzņēmumiem (start-ups un scale-ups) veiksmīgāk nonākt no idejas līdz reālam produktam un tā ieviešanai tirgū, Eiropas Komisija pagājušajā nedēļā atklāja Copernic…

Lasīt vairāk

Otrais starptautiskasi ģeodēzijas un ģeoinformātikas doktorantu seminārs

05.02.2018

No 2018.gada 8. līdz 11. maijam Zagrebas universitātē (Dubrovniki, Horvātija) norisināsies "2nd International Doctoral Seminar in field of Geodesy, Geoinformatics and Geospace". Semināru organizē Zagrebas universitātes Ģeodēzijas fakultāte sadarbībā ar Minhenes Tehnisko universitāti un L…

Lasīt vairāk

Copernicus ārkārtas situāciju pārvaldības pakalpojums (CEMS) palīdz sagatavoties krīzes situācijām visā pasaulē

02.02.2018

Copernicus nav tikai kosmosa programma, tās svarīgākais uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem veidot drošu vidi sev apkārt. Sentinel satelīti pārvietojas orbītā un piegādā vērtīgu informāciju par Zemi. Savukārt CEMS piegādātā informācija ļauj ātrāk un labāk sagatavoties riska situācijām, kā arī ne…

Lasīt vairāk

Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) atbalsta instrumenta vebinārs

26.01.2018

No 26. janvāra iespējams reģistrēties vebināram par Eiropas Komisijas atbalsta instrumentu Maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU). Vebinārs norisināsies 22.februārī plkst. 17:00 (pēc Centrāleiropas laika). Instruments piedāvā finansiālu atbalstu, treniņus (couching) biznesa attīstības ekspertu vadī…

Lasīt vairāk

Aicina iesniegt Copernicus pakalpojumu lietotāju veiksmes stāstus

24.01.2018

Līdz 2018.gada 16.februārim Eiropas Komisija, Eiropas Kosmosa aģentūra un Eiropas reģionu tīkls, kas specializējies kosmosa tehnoloģiju lietošanā (NEREUS), aicina iesniegt iedvesmojošus Copernicus pakalpojumu un datu lietotāju stāstus un attēlus, kuros demonstrēts – kā Copernic…

Lasīt vairāk

Copernicus Sentinel satelītu dati palīdz attīstīt iekšējo un piekrastes ūdeņu kvalitātes monitoringa pakalpojumu

23.01.2018

Ezeriem, ūdenskrātuvēm un piekrastes ūdeņiem ir nozīmīga loma hidroloģiskajos un bioģeoķīmiskajos ūdeņu aprites ciklos. Tie ietekmē vairākus aspektus, kas saistīt ar ūdeņu ekoloģiju, ekonomisko atdevi un cilvēku veselības stāvokli. Līdz ar to gan vietējiem iedzīvotājiem, gan valsts pārvaldes pārst…

Lasīt vairāk

2017 – sasniegumu gads. Copernicus plāni 2018. gadā.

12.01.2018

Copernicus programmas vēsturē 2017.gads iezīmēsies kā svarīgs atskaites punkts. Tā laikā tika izplānota Sentinel satelītu palaišana, attīstīta Copernicus datu un informācijas pieejas sistēma (DIAS), kā arī izveidoti vairāki Copernicus datu un pakalpojumu popularizēšanas instrumenti u…

Lasīt vairāk