Janunumi

Ar diviem satelītiem orbītā Copernicus Sentinel-3 misija piegādā visaptverošu informāciju par Zemes pārklājumu

23.07.2019

2018. gadā Copernicus Sentinel-3 misijas satelīts Sentinel-3B Zemes orbītā pievienojās satelītam Sentinel-3A. Satelīts pilnu darbību uzsāka 2019. gada 20. martā, kad Sentinel-3B jūras pakalpojumu sistēma kļuva pilnībā pieejama un uz satelīta esošie OLCI (Ocean & Land Colour Instrument)…

Lasīt vairāk

Copernicus Zemes monitoringa pakalpojums piedāvā jaunu instrumentu – detalizētus Zemes seguma datu slāņus (Land Cover Layers)

17.07.2019

Copernicus Globālais Zemes pārklājuma pakalpojums piedāvā jaunu instrumentu zemes resursu novērtēšanai – “Zemes seguma datu slāņi”. Tajā ietverts ievērojams datu kopums par dažādiem Zemes pārklājuma lielumiem, tai skaitā zālājiem mežiem, krūmiem, lauksaimniecības kultūrām…

Lasīt vairāk

Copernicus ārkārtas situāciju pārvaldības pakalpojums jau 7 gadus sniedz operatīvu atbalstu ārkārtas situācijās

15.07.2019

Copernicus ārkārtas situāciju pārvaldības pakalpojums (Copernicus EMS) piedāvā globālus, daudzpusīgus un operatīvus datus un informāciju katastrofu riska mazināšanai. Tas jau kopš 2012.gada sniedz atbalstu ārkārtas situāciju pārvaldītājiem, kas iesaistīti dabas katastrofu, cilvēka ra…

Lasīt vairāk

Copernicus un Frontex piedāvā plašu pakalpojumu klāstu Eiropas ārējo robežu uzraudzībai

12.07.2019

Viena no organizācijām, kurām Eiropas Komisija uzticējusi Copernicus ārējo robežu uzraudzības programmas īstenošanu ir Frontex. Tās pārraudzībā ir Copernicus drošības dienesta robežu uzraudzība, kas ir vitāli svarīga Eiropas Savienības (ES) valstu drošībai un iedzīvotāju aizsa…

Lasīt vairāk

Copernicus aicina piedalīties starptautiskā Digitālās izglītības hakatona organizēšanā

09.07.2019

Copernicus aicina piedalīties vispasaules iniciatīvas Digitālās izglītības hakatons – DigiEduHack orgnizēšanā! Tas norisināsies 3. oktobrī dažādās pasaules valstīs ar vienotu mērķi 24 stundu laikā risināt izaicinājumus, ar kuriem digitālajā laikmetā saskaras izglītības iestādes. Dig…

Lasīt vairāk

Copernicus Accelerator atbalsta iespējas jaunuzņēmējiem

20.07.2018

Copernicus Accelerator programma piedāvā atbalsta iespējas jaunuzņēmumiem (start-up). Programmas ietvaros 50 uzņēmējiem no Copernicus dalībvalstīm (ES, Norvēģijas, Islandes) tiks sniegta iespēja biznesa attīstības un jomas ekspertu vadībā izstrādāt uzņēmumu specifikai pielāgotas biznesa attīstības…

Lasīt vairāk

Copernicus satelītu datu pielietojums enerģētikas jomā

19.06.2018

Pielietojot Copernicus programmas atvērtos satelītu datus, iespējams optimizēt vēja ģeneratoriem atbilstošu piekrastu atlasīšanu, tādējādi sniedzot reālu atbalstu enerģētikas nozarei.  ANO Ilgtspējīgās attīstības programmā izvirzīti 17 mērķi, kas jāsasniedz līdz 2030. gadam, t…

Lasīt vairāk

Copernicus dati var būt noderīgi cīņā pret putekšņu alerģijām

01.06.2018

Gada kritiskajās sezonās Copernicus Atmosfēras monitoringa serviss (CAMS) nodrošina ziedputekšņu līmeņa prognozes. Galvenokārt CAMS piegādā datus par trīs putekšņu tipiem: bērza, olīvju un zāles putekšņiem. Sezonas ilgums un apjoms ir atkarīgs no laikapstākļiem. Tā…

Lasīt vairāk