Partneri

Klikšķinot uz attēla uzzini par Eiropas Zinātnieku Nakti.

Partneri

Vides risinājumu institūts

Field & Forest

MALA

Latvijas Dabas fonds

Agroresursu un ekonomikas institūts

Dr. Ilga Gedrovica

Pasaules Dabas Fonds

Vividly

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

ZAAO / URDA

Voldemārs Johansons

Eiropas Zinātnieku nakts pasākumu programma tiek finansēta Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020 projekta NIGHTLV-2018-2019 (granta līguma nr.819129) ietvaros. Zinātnieku nakts Cēsis 2019 atbalsta VIAA un Cēsu novada pašvaldība.