FLUID

FLUID projektu vada pēcdoktorantūras pētniece no Igaunijas Tuuli Soomets. Pētnieci konsultē un apmāca augsta līmeņa zinātnieku komanda, kurai pieejams mūsdienīgs attālās izpētes aprīkojums un pētniecības instrumenti. Projekta laikā pētniece izies visaptverošas un starpdisciplināras Zemes novērošanas datu apstrādes un analīzes apmācības. Tajās ietvertas sekojošas tēmas: ūdens bioģeoķīmija, hidroloģijas optika, satelītu algoritmu izstrāde. Šo tēmu apguve pētniecei nodrošinās ilgtermiņa zināšanas un paaugstinās profesionālo konkurētspēju starptautiskā līmenī.

Aviācijā bāzētu attālās izpētes datu analīze: pētniece tiks apmācīta hiperspektrālo un termālo datu analīzē. Apmācības norisināsies projekta zinātniskā vadītāja un Igaunijas Jūras institūta (EMI) vadošā pētnieka Dr.Tiit Kutser un Vides risinājumu institūta (VRI) vadošā pētnieka un attālās izpētes eksperta Dr. Daiņa Jakovela vadībā.

Hidroloģijas optika: Apmācības par mūsdienīgu optisko instrumentu pielietošanu ūdeņu izpētē, tai skaitā lauka datu ievākšanā. Apmācības norisināsies Dr.Tiit Kutser, Dr. Dainis Jakovels un VRI vadošā ūdeņu pētnieka Dr. Matīsa Žagara vadībā.

Algoritma izstrāde: pēcdoktorantūras pētniece gūs pieredzi empīriskos pētījumos balstītā algoritma izstrādē iekšējo ūdeņu optisko un bioķīmisko parametru noteikšanai. Apmācības vadīs Dr. Tiit Kutser, Dr. Dainis Jakovels, Dr. Matīss Žagars.

Kontakti:

Pēctdoktorantūras pētniece

Tuuli Soomets

Tuuli.soomets@videsinstituts.lv

Zinātniskais vadītājs

Dr. Tiit Kutser

Tiit.kutser@sea.ee

Zinātniskais vadītājs, konsultants

Dr. Dainis Jakovels

Dainis.jakovels@videsinstituts.lv

Projekta administratīvais vadītājs

Roberts Rotbergs

Roberts.rotbergs@videsinstituts.lv

 

Vairāk par projektu

Twitter: @FLUIDinIES 

Atpakaļ