Programma

Saturs

Vasaras skolas lekcijās un praktiskajās nodarbībās dalībniekiem būs iespēja apgūt iemaņas ezeru zinātnisko datu ievākšanā, kas kalpos par pamatu apsaimniekošanas plāna izstrādei un, sadarbojoties ar starpdisciplināru jauno pētnieku komandu, uzņēmējiem, vietējiem iedzīvotājiem un pašvaldības pārstāvjiem, izstrādāt rekomendācijas ilgtspējīgai ezera apsaimniekošanai.

Galvenie temati:

 • Ezeru pētniecības un apsaimniekošanas izaicinājumi 21.gadsimtā;
 • Ezeru barības ķēdes posmu zinātniska izpēte - barības vielas un fitoplanktons, zooplanktona organismi, zivju sabiedrība, ūdens ķīmiskie elementi;
 • Sateces baseina piegulošo teritoriju tipi un to ietekme uz ezera ekosistēmu;
 • Jauno tehnoloģiju izmantošana ezeru izpētē: attālā izpēte, droni, ģeoradars;
 • Eiropas ezeru apsaimniekošanas problēmas un to iespējamie risinājumi;
 • Latvijas ezeru apsaimniekošana.

Starptautiska pasniedzēju komanda:

 • Anne-Mari Ventela, ezeru apsaimniekošana (Pyhäjärvi Institute, Somija);
 • Petri Ekholm, sateces baseina piegulošo teritoriju tipi un to ietekme uz ezera ekosistēmu fukcionēšanu (Finnish Environment Institute, Somija);
 • Jouko Sarvala, ezeru ekoloģija (University of Turku, Somija);
 • Tiina Noges, Peter Noges, Priit Zingel, ezeru ekoloģija (Estonian University of Life Sciences, Igaunija);
 • Tiit Kutser, jaunāko tehnoloģiju pielietojums ezeru izpētē (University of Tartu, Igaunija);
 • Matīss Žagars, ezeru ekoloģija un Dainis Jakovels, attālās izpētes tehnoloģijas ezeru pētniecībā (Vides risinājumu institūts, Latvija).

Detalizēta programma

Programma PDF formātā pieejama šeit