Rezultāti

Inovatīvas attālās izpētes metodes adaptēšana ES nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšanai un stāvokļa novērtēšanai rezultāti:

Vadlīnijas Eiropas Savienības (ES) nozīmes biotopu kartēšanai un stāvokļa novērtējumam, izmantojot attālās izpētes datus (PDF fails):

Saruna par modernu un unikālu tehnoloģiju pielietošanu Latvijas dabas vērtību kartēšanā Latvijas Radio 1 raidījumā "Zināmais nezināmajā"

1.attēls. Randu pļavas ar lagūnas ezeru - krāsu attēls. Attēls: VRI

2.attēls.Randu pļavas ar lagūnas ezeru - veģetācijas indeksa (NDVI) kartējums, kas raksturo hlorofila koncentrāciju augos. Attēls: VRI

Raksts žurnālā Vides Vēstis "Latvijas dabas vērtību izpēte no putna lidojuma":

3.attēls. Studentu seminārs Vides risinājumu institūtā 08.08.2014. Pētnieki studentiem stāsta par biotopu datu ievākšanu un apstrādi ar attālās izpētes tehnoloģijām. Attēls: VRI

4.attēls. Studentu iepazīstināšana ar attālās izpētes tehnoloģijām un to pielietošanu ES nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšanā. Attēls: VRI

Vairāk par projektu šeit.