Lielo pārnadžu izsekošana

Lielo pārnadžu pārvietošanās modeļu izveide un analīze, izmantojot attālās izsekošanas metodi

Mērķis

Balstoties uz ilgstošā laika periodā ievāktiem datiem, izstrādāt lielo pārnadžu (aļņu, briežu) pārvietošanās modeli, kas kalpotu kā lēmumu pieņemšanas rīks dažādu tautsaimniecības nozaru (piemēram, ceļu būves, zemes izmantošanas plānošanas u.tml.) projektu izstrādei un realizācijai. 

VRI risinājums

Analizējot ar attālās izsekošanas iekārtām ievāktus datus, tika iegūta informācija par lielo pārnadžu (aļņu, briežu) pārvietošanās paradumiem un uzturēšanās, barošanās, atpūtas vietām, kā arī veikts dzīvnieku uzvedību ietekmējošo faktoru izvērtējums.

Pielietotās metodes un tehnoloģijas

Lai noskaidrotu lielo pārnadžu pārvietošanās un uzturēšanās paradumus, pieciem dzīvniekiem tika uzstādītas apkakles, kurās iestrādāts GPS (Globālās Pozicionēšanas Sistēmas) uztvērējs un GSM (Global System for Mobile communications) datu pārraides sistēma. Ar GPS iekārtu tika noteikta katra dzīvnieka atrašanās vieta ik pēc noteikta laika perioda, savukārt,  GSM iekārta nodrošināja šīs informācijas pārraidi.

1.attēls. Ar GPS raidītāju aprīkots staltbriedis

2. attēls. Lielo pārnadžu pārvietošanās datu vizualizācija

Rezultāti

Datu apstrādes un analīzes rezultātā, izvērtēta dzīvnieku uzturēšanās vide (meža, lauksaimniecības sistēmas), pārvietošanās dinamika un uzturēšanās reģionu izmaiņas sezonālā griezumā.

Projekta norise: 01.02.2009. – 31.12.2012.

Projekta finansētājs: Vides risinājumu institūts