SentiGrass

Zālāju kvalitatīvo un kvantitatīvo parametru analīze Eiropas Kosmosa aģentūras Sentinel-1 un Sentinel-2 satelītu datos (Akronīms - SentiGrass)