Komanda

SentiGrass

Projektu SentiGrass vada Vides risinājumu institūta (VRI) komanda.

VRI savā darbībā izmanto daudznozaru pieeju. Tā komanda sastāv no jauniem un perspektīviem pētniekiem no Latvijas un ārzemēm, kuri ieguvuši zinātnisku grādu mežsaimniecībā, bioloģijā, fizikā, ķīmijā, inženierzinātnēs, datorzinātnēs, agronomijā, ģeogrādijā, vides zinātnē, inovāciju biznesa vadībā, komunikācijā. Tostarp komandā ir speciālisti ar plašu praktisko pieredzi dabas izpētē un aizsardzībā, ūdeņu ekoloģijā un apsaimniekošanā, zivsaimniecībā, mežu izpētē un apsaimniekošanā, kā arī spēcīgām zināšanām un prasmēm attālajā izpētē.

2013.gadā VRI izveidoja unikālu attālās izpētes laboratoriju ARSENAL. Tajā apkopoti deviņi savstarpēji integrēti sensori (infrasarkanās gaismas, augstas izšķirtspējas redzamās gaismas un ultravioletās gaismas sensori, kā ari LiDAR lāzerskanēšanas iekārta). To darbības diapazons stiepjas no 280 līdz 12 000 nm (cilvēka acs spēj uztvert gaismu tikai šādā diapazonā: 390 – 700 nm), līdz ar to ARSENAL spēj piegādāt informāciju par sauszemes, jūras un saldūdens ekosistēmām, to struktūru, ķīmisko sastāvu un telpiskajiem rādītājiem, kas līdz šim cilvēkam nebija pieejama.

ARSENAL sensorsistēmu kopējais darbības diapazons. Attēls: VRI

VRI izstrādā dažādus vides izpētes projektus, kuros pielieto attālās izpētes risinājumus, lai veiktu mežu resursu inventarizāciju, meža vitalitātes un dabisko biotopu uzraudzību un statusa novērtējumu, seklo ūdeņu un jūras bioloģiskās daudzveidības kartēšanu, kā arī mitrāju un krasta zonu izmaiņu detektēšanu un analīzi u.c.

 

Projekta SentiGrass zinātniskais vadītājs:

VRI vadošais pētnieks Dr. Dainis Jakovels

E: dainis.jakovels@videsinstituts.lv

T: 29116741

 

Vairāk par Vides risinājumu institūtu