Atkritumu audits

Izglītības iestādes no Latvijas un Igaunijas sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu (LV) un Tipu Dabas skolu (EE) veic atkritumu auditu

Bērnu izglītošana ir nozīmīga, domājot par nākotnes sabiedrības izpratnes un ieradumu veidošanu, tāpēc Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar nozares ekspertu – Vides izglītības fonda Ekoskolas programmas vadītāju Danielu Trukšānu – izstrādājuši atkritumu audita metodiku, ar kuras palīdzību 15 Vidzemes plānošanas reģiona un 15 Igaunijas izglītības iestādēs audzēkņi kopā ar skolotājiem novērtē skolās un bērnudārzos radīto sadzīves atkritumu daudzumu un veidu un izvirza rīcības situācijas uzlabošanai.

Vidzemes reģiona skolotāju tikšanās ar Vidzemes plānošanas reģionu pirms sadarbības uzsākšanas. Attēls: Vidzemes plānošanas reģions.

Diemžēl cilvēka radīto atkritumu apjoms pasaulē ik gadu palielinās. Lai arī Latvija starp Eiropas Savienības valstīm saražoto sadzīves atkritumu apjoma ziņā ir saraksta lejasgalā ar vairāk nekā 400 kg uz vienu iedzīvotāju gadā, ar šķirošanu un pārstrādi mums tik labi neveicas, jo lielāko īpatsvaru veido tieši nešķirotie sadzīves atkritumi.

Eiropas Savienības atkritumu apsaimniekošanas jomā izvirzītie uzdevumi attiecas arī uz Latviju un Igauniju, un neizbēgami ikvienam būs jāmaina savi paradumi, lai mēs kopā varētu izpildīt nākotnes vajadzībām atbilstošās prasības. Sadzīves atkritumi ir tikai daļa no lielā cilvēku radītā atkritumu kalna, taču par to apjomu ikkatrs ir atbildīgs. Lai veicinātu sabiedrības izpratni par atkritumu problēmu, Vides risinājumu institūts, Vidzemes plānošanas reģions, Tipu dabas skola īsteno projektu “WasteArt”, kurā viena no aktivitātēm ir atkritumu audits, kurā piedalās 15 izglītības iestādes no Latvijas un 15 no Igaunijas.

Sarakstu ar skolām, kuras iesaistās projektā WasteArt iespējams aplūkot šeit.

Sadarbība ar skolām notiek 2 gadu garumā - aizvadītas pedagogu apmācības par audita rīka izmantošanu, skolotāji un audzēkņi kopīgi veikuši atkritumu uzskaiti un novērtēšanu. Šobrīd izglītības iestādes strādā pie turpmāko rīcību izvirzīšanas un šo rīcību īstenošanas. 2019. gada 21. novembrī norisināsies pieredzes apmaiņa starp Vidzemes un Dienvidigaunijas pedagogiem. Tas būs eksperimentāls komandas darbs, kur viens otram var lūgt un sniegt padomu, lai kopīgiem spēkiem rosinātu  paradumu maiņu skolās, ģimenēs, sabiedrībā.

Atzīstami, ka izglītības iestādes jau tagad cenšas ieviest videi draudzīgākus paradumus savā darbā un ikdienā. “Skolas ekskursija, līdzi ņemot tikai vairākkārt lietojamos traukus; džinsu vākšana skolā, lai tos nodotu tālāk uzņēmumam, kas tiem piešķir jaunu dzīvi; ēdināšanā jau no 3 gadu vecuma lete, kur bērni paši liek ēdiena daudzumu, cik var apēst”, – šīs ir tikai dažas no labajām idejām, ar ko dalījās skolotāji. Kaut arī tika norādīts uz nepilnībām atkritumu apsaimniekotāju un valsts līmenī (nepietiekamas atkritumu šķirošanas iespējas, nespēja rast vienprātību jautājumā par depozīta sistēmas ieviešanu), katra darbība sākas ar maziem soļiem un jāveļ “sniega bumba” tālāk. Viena rīcība noved pie citas, un ar savu paraugu varam uz pozitīvām pārmaiņām rosināt apkārtējos.

Vairāk par projektu iespējams uzzināt šeit.

Projektu “Otrreizēja atkritumu izmantošana, pielietojot mākslu un amatniecību” (WasteArt) Nr. Est-Lat 65 finansiāli atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas Interreg V-A ietvaros, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un projekta partneri. Izstādē izmantotie atkritumi sagādāti ar Poligona “Daibe”, Swedbank, Latvijas un Igaunijas vietējo kopienu atbalstu. 

Projektu WasteArt īsteno Vides risinājumu institūts sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu, MoKS rezidenču centru, Ruckas mākslas rezidenču centru, Tipu Vides skolu, SIA “ZAAO”, Võru un Põlva pašvaldībām.

Šis raksts atspoguļo autora uzskatus. Interreg V-A Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas vadošā iestāde nav atbildīga par to, kā šī informācija var tikt izmantota.