Priekšatlases dokumenti

VRI Pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases konkurss tiek organizēts saskaņā ar VRI Pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases nolikumu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumu atlases kārtas pētniecības pieteikumu iesniegšanai. Informācija par Valsts izglītības attīstības aģentūras izsludināto atklāto pētniecības pieteikumu iesniegumu atlasi 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumiem http://www.viaa.gov.lv/lat/pecdoktoranturas_atbalsts/_izsludinatie_konkursi/

Priekšatlases dokumenti:

1.pielikums. Iesniegums Pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlasei;

2.pielikums. Pētniecības tēmas pieteikuma zinātniskais apraksts;

3.pielikums. Pēcdoktoranta apliecinājums;

4.pielikums. Atzinums par pētījuma nozīmību;

5.pielikums. Vērtēšanas kritēriji.