Janunumi

Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) atbalsta instrumenta vebinārs

26.01.2018

No 26. janvāra iespējams reģistrēties vebināram par Eiropas Komisijas atbalsta instrumentu Maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU). Vebinārs norisināsies 22.februārī plkst. 17:00 (pēc Centrāleiropas laika). Instruments piedāvā finansiālu atbalstu, treniņus (couching) biznesa attīstības ekspertu vadī…

Lasīt vairāk

Aicina iesniegt Copernicus pakalpojumu lietotāju veiksmes stāstus

24.01.2018

Līdz 2018.gada 16.februārim Eiropas Komisija, Eiropas Kosmosa aģentūra un Eiropas reģionu tīkls, kas specializējies kosmosa tehnoloģiju lietošanā (NEREUS), aicina iesniegt iedvesmojošus Copernicus pakalpojumu un datu lietotāju stāstus un attēlus, kuros demonstrēts – kā Copernic…

Lasīt vairāk

Copernicus Sentinel satelītu dati palīdz attīstīt iekšējo un piekrastes ūdeņu kvalitātes monitoringa pakalpojumu

23.01.2018

Ezeriem, ūdenskrātuvēm un piekrastes ūdeņiem ir nozīmīga loma hidroloģiskajos un bioģeoķīmiskajos ūdeņu aprites ciklos. Tie ietekmē vairākus aspektus, kas saistīt ar ūdeņu ekoloģiju, ekonomisko atdevi un cilvēku veselības stāvokli. Līdz ar to gan vietējiem iedzīvotājiem, gan valsts pārvaldes pārst…

Lasīt vairāk

2017 – sasniegumu gads. Copernicus plāni 2018. gadā.

12.01.2018

Copernicus programmas vēsturē 2017.gads iezīmēsies kā svarīgs atskaites punkts. Tā laikā tika izplānota Sentinel satelītu palaišana, attīstīta Copernicus datu un informācijas pieejas sistēma (DIAS), kā arī izveidoti vairāki Copernicus datu un pakalpojumu popularizēšanas instrumenti u…

Lasīt vairāk